Dr. Pintér Márta Zsuzsanna

Dékán, tanszékvezető egyetemi tanár

Kapcsolat

Tel.: +36 36 520400/2064

Iroda: Eger - A Épület, Eger, Eszterházy tér 1. Szoba: 305

 

E-mail.:

pinter.marta@uni-eszterhazy.hu

Névjegy

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom-történelem szakán 1985-ben kaptam kitüntetéses diplomát.

1985-1988 között az MTA Irodalomtudományi Intézetében voltam TMB ösztöndíjas, majd tudományos munkatárs lettem ugyanott. 1981-ben lettem tagja a Régi Magyar Dráma kutatócsoportnak, amelyet Kilián István vezet, s amelynek feladata a magyarországi iskolai színjátszás adattárának elkészítése és a régi magyar drámai emlékek feltárása és kiadása. A XVIII. századi osztály titkáraként szerveztem az osztály tudományos előadásait és konferenciáit, amelyeknek az anyaga kötetben is megjelent. 1981 óta publikálok rendszeresen, tanulmányok és monográfiák mellett a régi magyar drámák kritikai kiadását rendezem sajtó alá, 1993-ban lettem a Régi Magyar Drámai Emlékek 18. Századi sorozatának a szerkesztője. A sorozatban azóta megjelent a Jezsuita iskoladrámák I-II, a Piarista iskoladrámák I-II, valamint a Ferences iskoladrámák I.kötete, több mint ötezer oldal terjedelemben.

 

1990-ben egyetemi doktori címet szereztem az ELTÉ BTK-n summa cum laude minősítéssel. 1995-ben lettem az irodalomtudomány kandidátusa (A ferences iskolai színjáték a XVIII. században című disszertációval, amely meg is jelent.) 1991-1995 között óraadó tanár voltam az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának Magyar Irodalom Tanszékén, ahol antik irodalmat, illetve régi magyar irodalmat tanítottam.1994-96-ban félállású egyetemi adjunktus voltam a Miskolci Egyetem Régi Magyar Irodalom Tanszéken.1995. szeptember 1-től 2000-ig óraadó, majd félállású egyetemi adjunktus voltam a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol 16-18. századi magyar irodalmat tanítottam. 1996. március 1-től a Veszprémi Egyetem (ma Pannon Egyetem) Tanárképző Karának (ma Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar) Színháztudományi tanszékére kerültem egyetemi docensnek. 2001-től 2012. július 31-ig a Színháztudományi Tanszék kinevezett vezetője és a színháztörténet szak szakvezetője voltam. 2001-2002-ben elvégeztem a Pannon Egyetem minőségbiztosítási és vezetési tréningjét. Egyetemi közéleti munkám során 2003-2012 közt tagja voltam a PE MFTK Kari Tanácsának és a kar Gazdasági Bizottságának. 2011 szeptemberében kezdtem tanítani az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Irodalomtudományi Tanszékén, mint félállású egyetemi docens, 2012. augusztus 1-től teljes állásban dolgozom ugyanitt. Kurzusaim: Az antikvitás irodalma, Régi magyar irodalom, Világirodalom, Drámaesztétika, A keresztény régiség kultúrája I-II.

 

2016. július 1-jén megbízott tanszékvezető lettem az Eszterházy Károly Egyetemen. 2017. július 1.-től tanszékvezető, a Bölcsészettudományi Kar dékánja.

 

2002-ben habilitáltam a Miskolci Egyetemen irodalomtudományból. 2018-ban szereztem MTA doktora fokozatot, 2018. szeptember 1-től egyetemi tanárként dolgozom.

 

2003 tavaszán a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Magyar Tanszékén vendégtanári kurzust tartottam a régi magyar drámákról. Külföldön Rómában, Gdanskban, Aix-les Bains-ben, illetve Nagyváradon, Kolozsváron, Nyitrán tartottam tudományos előadást.

 

1988-ban 4 hónapos MÖB ösztöndíjjal kutattam Rómában, 1996-ban egy hónapos CNRS ösztöndíjat kaptam Párizsba, 2001-ben 3 hónapos Eötvös-ösztöndíjat nyertem olaszországi kutatásaimhoz. A Magyar Tudományos Akadémia csereprogramja keretében rendszeresen kutattam felvidéki, erdélyi és délvidéki levéltárakban és könyvtárakban (pl. Túrócszentmártonban, Pozsonyban, Kassán, Körmöcbányán, Selmecbányán, Kolozsvárott, Szatmárnémetiben, Nagybányán, Máramarosszigeten, Szebenben, Csíksomlyón, Székelyudvarhelyen, Zágrábban stb.) 1998-2001 között elnyertem a Bolyai János Ösztöndíjat, pályázati beszámolómat a Kuratórium elismerő oklevéllel értékelte. 2002-2004 között Széchenyi István Ösztöndíjban részesültem. Az általam vezetett kutatócsoport 2002-2004 között 6,8 millió forintos OTKA támogatást nyert el, jelenleg is több sikeres OTKA pályázatban vagyok közreműködő.

 

Rendszeresen részt veszek az OTDK munkájában bírálóként és zsüritagként, bírálókén közreműködöm az OTKA és a Nemzeti Kiválósági Program pályázataiban is. Tagja vagyok a Nemzetközi Magyar Hungarológiai Társaságnak, a SIHCTOB-nak (Societé internationale d'histoire comparée du Theatre, de l'Opera et du Ballet) és az OISTAT (Organisation Internationale des Scenographes, Techniciens et Architectes de Théatre) magyar szekciójának.

 

1997-2003 között az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottságának a titkára voltam, 2001-2003 között a Bizottság megválasztott közgyűlési képviselőjének. 2004-2010 között két ciklusban voltam a Magyar Akkreditációs Bizottság Irodalomtudományi bizottságának tagja.

 

Wikipédia