Dr. Pintér Márta Zsuzsanna

Dékán, tanszékvezető egyetemi tanár

Kapcsolat

Tel.: +36 36 520400/2064

Iroda: Eger - A Épület, Eger, Eszterházy tér 1. Szoba: 305

 

E-mail.:

pinter.marta@uni-eszterhazy.hu

Névjegy

Tudományos önéletrajz

Név: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna
Születési idő: 1961.11.21.
Végzettség: ELTE BTK 1985, Magyar nyelv- és irodalom – történelem szakos középiskolai tanár
Jelenlegi munkahely, munkakör: Eszterházy Károly Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Tudományos fokozat:
CSc (Irodalomtudomány): 1995.
PhD: Miskolci Egyetem, 2001.
Habilitáció: Miskolci Egyetem, 2002.
DSc (Irodalomtudomány) 2018.
Ösztöndíjak:
Tudományos Minősítő Bizottság ösztöndíja: MTA Irodalomtudományi Intézet,1985–1988 CNRS ösztöndíj: Párizs 1995 (1 hónap)
Eötvös Ösztöndíj: Róma 2001 (3 hónap)
Bolyai János Ösztöndíj: 1998–2001
Széchenyi István Ösztöndíj: 2002–2005
Díjak:
2002 – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma: elismerő oklevél
2006 – MTA Irodalomtudományi Intézet: Martinkó András – díj
2015 – Az Eszterházy Főiskoláért – díj ezüst fokozata
2018 – Faludi–díj


Eddigi kutatói, oktatói tevékenység:
• 1985 – 1988 MTA Irodalomtudományi Intézet, TMB ösztöndíjas,
• 1988 – 1996 MTA Irodalomtudományi Intézet, tudományos munkatárs
• 1990 – 1998 óraadó tanár, illetve félállású egyetemi docens az ELTE TFK, a Miskolci Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem magyar irodalmi tanszékein
1996 – 2012 Veszprémi (2000-től Pannon) Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Színháztudományi Tanszék, egyetemi docens
• 2000. január 1. – 2012. július 31. Pannon Egyetem MFTK, Színháztudományi Tanszék vezetője,
• 2012. augusztus 1. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Irodalomtudományi Tanszék, egyetemi docens
• 2016. július 1. Eszterházy Károly Egyetem, Irodalomtudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
• 2017. július 1. – Eszterházy Károly Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (2018– Bölcsészettudományi és Művészeti Kar), dékán
• 2018. szeptember 1. egyetemi tanár

 

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység:
• MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság tagja 1996 –
• MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság titkára 1997 – 2003
• MTA közgyűlési doktor képviselője 2000 – 2003
• MAB Akkreditációs Bizottság Irodalomtudományi Bizottságának tagja 2004 – 2010
• OISTAT (Organisation Internationale des Scenographes, Techniciens et Architectes de Théatre) magyar szekciójában az oktatási bizottság tagja 1999 – 2005
• Societé Internationale d'Histoire Comparée du Théâtre, de l'Opera et du Ballet, tag 2003–

Doktoriskolai tevékenység:
2013–2014: Debreceni Egyetem, BTK, Kultúratudományi Doktoriskola
2015 – PPKE BTK, Történettudományi Doktoriskola
2015 – Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktoriskola
2018– Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Doktoriskola
2016.– Miskolci Egyetem, BTK, Irodalomtudományok Tudományági Habilitációs Bizottság tagja

Kutatói munkásság:
1981 – publikációk a magyar irodalomtörténet, a színház- és drámatörténet köréből
1985 – a Régi Magyar Dráma Kutatócsoport tagja
1985 – rendszeres kutatóutak Romániába, Szlovákiába, Horvátországba, Ausztriába, Rómába, a latin és magyar nyelvű színjátszási adatok és drámaszövegek összegyűjtésére, az adatok és a drámaszövegek publikálása, konferenciák szervezése, több mint 40 konferenciaelőadás.


Nemzetközi tudományos konferenciákon való előadás:
Aix les Bains (Franciaország), Montalbano, Róma, Padova, Nápoly (Olaszország), Gdansk (Lengyelország), Nyitra, Besztercebánya (Szlovákia), Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad (Románia), Leeds (Anglia).


Vendégelőadó:
Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Irodalomtudományi Intézet, 1995/1996-os tanév 2. félév, Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék, 2016/2017-es tanév 2. félév


Önálló könyv (5)

 • Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században. Bp., Argumentum, l993. [Irodalomtörténeti füzetek, 132.]
 • Theatrum és literatúra, Bp., Universitas, 2014. [Historia Litteraria, 30.]
 • Le théatre dans le Royaume de Hongrie aux XVIIe et XVIIIe siècles, Nagyvárad-Oradea, Partium, 2015.
 • Egy rejtőzködő irodalmár a 18. századból. Mártonfi József erdélyi püspök (1743-1815), Bp., Protea Kulturális Egyesület, 2017.
 • A történelmi dráma alakzatai a 16-18. századi magyar irodalomban, Bp. Uránia Ismeretterjesztő alapítvány, L'Harmattan Kiadó, 2019.

Könyv társszerzővel (3)

 • A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig. Fontes ludorum scenicorum in scholis institutisque catholicis Hungariae, szerk. Varga Imre, sajtó alá rendezte: Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Varga Imre, Bp., Argumentum Kiadó, l992.
 • Varga Imre – Pintér Márta Zsuzsanna, Történelem a színpadon. Bp., Argumentum, 2000. [Irodalomtörténeti füzetek, 147.]
 • Demeter Júlia – Pintér Márta Zsuzsanna, „ Jöszte poétának" Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény, Bp., Argumentum Kiadó, 2005. [Irodalomtörténeti füzetek 156. ]

Szerkesztett kötet (9)

 • Iskoladráma és folklór, szerk. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Debrecen, KLTE ETHNICA Alapítvány, 1989. [Folklór és Etnográfia 50.]
 • Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok, szerk. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Debrecen, KLTE Néprajz tanszék, ETHNICA Alapítvány,1993.
 • Barokk színház – barokk dráma, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Debrecen, KLTE ETHNICA Alapítvány, 1997.
 • Irodalom, történelem, folklór, (Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások), szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor, Debrecen, KLTE ETHNICA Alapítvány, 1992.
 • Színházak és színészek a 19. századi Balatonfüreden, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Balatonfüred, 2012. [Tempevölgy könyvek 7.]
 • Szín-Játék-Költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Budapest - Nagyvárad, Partium kiadó– Protea Kulturális Egyesület– rec.iti, 2013.
 • „Édes érzékenység" Tanulmányok Ányos Pálról, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Bp. –Veszprém, Gondolat Kiadó– PE MFTK, 2014.
 • A szövegtől a szcenikáig I–II., szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Eger, Líceum Kiadó, 2016.
 • Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre: Sources, influences, texts in latin and in the vernacular, ways towards professional stage, edited by Katalin Czibula; Júlia Demeter; Márta Zsuzsanna Pintér, Eger, Líceum Kiadó, 2019.

 

Sorozatszerkesztés (3)

 • Régi magyar Drámai Emlékek 18. századi sorozata 1996 –
 • Vniversitas Pannonica, Pannon Egyetem– Gondolat kiadó, 2010–2013
 • SzínjáTéka (Régi magyar iskolai színjátékok) 2015 –

Kritikai szövegkiadás (4)

 • Piarista iskoladrámák 1. (RMDE XVIII. század 5/1.), szerk. Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp. Argumentum Kiadó – Akadémiai Kiadó, 2002. Hagymási Imre: Szemtelen nagyra vágyódásnak nevetséges meg tsufolása 861-896, Hagymási Imre: Garabontziás László 897-935, Horányi Elek (?) Stilico 935-994.
 • Piarista iskoladrámák 2. (RMDE XVIII. század 5/2.), szerk. Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, sajtó alá rendezte Czibula Katalin, Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum – Akadémiai 2007. Pállya István: Ravaszy és Szerencsés 27-109, Pállya István: Pazarlay és Szűkmarkosy 1109-1997, Révai Miklós: Az áldozat, 287-299, Simai Kristóf: Mesterséges ravaszság 325-385, Simai Kristóf: Zsugori 667-757, Simai Kristóf: Gyapai Márton 629-667, Simai Kristóf: Váratlan vendég II. 475-541, Ismeretlen szerző: Váltski 1199-1217.
 • Ferences iskoladrámák 1. (RMDE XVIII. század 6/1.), szerk. Demeter Júlia, sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum, 2009. Balázs Gergely: Misztériumjáték a húsvéti bárány feláldozásáról 751-805.
 • Kollégiumi drámagyűjtemények (RMDE XVIII. század 7.), szerk. Demeter Júlia, sajtó alá rendezte Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum, 2015. A szülék és gyermekek kötelességeiről és a zabolátlan szerelemről szóló szomorújáték 215-257., Tsalóközi és Ölvedi 811-843, Mártonfi József: Salamon, Magyarország királya 845- 872., Az erőszakos házasság 875- 911, A kénytelenségből való orvos 913-968, Kibédy Sámuel (?): A Scapin csalárdságai 969-1040, Szomor Máté (?): Amfitrion, 1041-1110.

 

Népszerűsítő szövegkiadás

 • Iskoladrámák, szerk. Demeter Júlia, Bp., Unikornis, 1995. Húsvéti játék Ábrahám és Krisztus áldozatáról (1765), 63–119. [A magyar dráma gyöngyszemei 4. Sorozatszerkesztő: Kerényi Ferenc]
 • „Nap, hold és csillagok, velem zokogjatok" Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból, szerk. Demeter Júlia, utószó Pintér Márta Zsuzsanna, a latin szöveget gondozta Kilián István, Bp., Argumentum, 2003. Három passiójáték: 211–248, 303–360, 361–414.