Dr. Pintér Márta Zsuzsanna

Dékán, tanszékvezető egyetemi tanár

Kapcsolat

Tel.: +36 36 520400/2064

Iroda: Eger - A Épület, Eger, Eszterházy tér 1. Szoba: 305

 

E-mail.:

pinter.marta@uni-eszterhazy.hu

Események

Hírek, események listája

 

Előadásom címe:

 

Déryné drámafordításainak bemutatói Kolozsváron* [The premiers of the translations of actress Róza Déry in Kolozsvár]

 

  

 


 

 

 

 


Az előző évben megjelent kötetünk recenziója:
K. Czibula, J. Demeter and M. Zsuzsanna Pintér, eds, Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Sources, Influences,Texts in Latin and Vernacular Ways towards Professional Stage Eger, 2019.(Mirella Saulini) ARCHIVUM HISTORICUM SOCIETATIS IESU, VOL. LXXXIX, FASC. 177 2020-I

 

http://www.sjweb.info/arsi/en/publications/ahsi/

 

 


  

Megjelent az Alkalmazott Kultúra és drámakutató csoport kiadványa:Pintér Béla drámái címmel, melyhez én írtam előszót. Pintér Béla drámai, szerk. Onder Csaba, ACTA Universitatiss de Carolo Eszterházy Nominatae,Sectio Litterarum, Tom. XXIII. Eger, Líceum, 2020., 5-6.

 

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/6451/1/Acta_LITTERARUM_2020.pdf

 

 

 


 

Az Eszterházy Károly Egyetemen rendezhettük meg ebben az évben a REBAKUCS konferenciát, melynek egyik szervezője voltam.

 

Tudósítás a konferenciáról: https://www.uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/elkezdodott-a-zrinyi-konferencia

 

 

 

 


 

Megjelent ismeretterjesztő füzetem:

 

Eszterházy Károly és az iskolai színjátszás (szerk. Dinnyés Patrik),(„LÍCEUMI SZELLEMISÉG" ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT 12.), EGER, LÍCEUM KIADÓ, 2020.

 

 

https://webshop.uni-eszterhazy.hu/hu/termek/eszterhazy-karoly-es-az-iskolai-szinjatszas-liceumi-szellemiseg-12

 

 

2020 márciusától az alábbi, általam szerkesztett kötetek teljes egészében olvashatóak, így bennük a tanulmányaim is:

 

1. Theory and Practice. Sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage, Líceum kiadó, 2019.


https://webshop.uni-eszterhazy.hu/hu/termek/theory-and-practice-in-17th-19th-century-theatre

 

2. A szövegtől a szcenikáig. Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből II. kötet, Líceum kiadó, 2016.


https://webshop.uni-eszterhazy.hu/hu/termek/a-szovegtol-a-szcenikaig-i-kotet

 

3. A szövegtől a szcenikáig. Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből II. kötet, Líceum kiadó, 2016.


https://webshop.uni-eszterhazy.hu/hu/termek/a-szovegtol-a-szcenikaig-ii-kotet

 


  

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen 2019. december 10-én, kedden 15:30 órától sajtónyilvános könyvbemutatót tartott.

 

 

A bemutatott könyvek:

 

Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Herausgegeben von Dieter Breuer und Gábor Tüskés in Zusammenarbeit mit Réka Lengyel. Berlin–Boston, De Gruyter, 2019 (Frühe Neuzeit, Band 229), 567 p.

 

Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820.

 

Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways Towards Professional Stage. Ed. by Katalin Czibula, Júlia Demeter, Márta Zsuzsanna Pintér. Eger, Líceum Kiadó, 2019, 328 p.

 

Verseghy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte Doncsecz Etelka. Magyar Írók Levelezése. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019, 1160 p.

 

A könyveket bemutatták:

Kontler László, Aradi Csenge, Nagy Imre, Balogh Piroska

Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Collegium, Klubterem (1118 Budapest XI., Ménesi út 11–13., Fsz.)

 


 

Előadás a „Politikaelméleti és Eszmetörténeti Éves Konferencián" Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2019. november 22-én. Előadásom címe: A nemzeti identitás új elemei a 18. század fordulóján: a történelmi drámák eszmevilága

 

 

 


 

Előadás a „Nők és szerepek" című tudományos konferencián Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen, 2019. november 14-én. Előadásom címe: A színésznői szerep változásai a 19. században

 

 

  


 

Könyvbemutató az MTA Könyvtárában

 

 

 

 


Megnyitó a "Kortárs magyar dráma. Pintér Béla drámái" című tudományos szimpóziumon, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2019. november 6-án.

 

 

 

 

 

terházy Károly Egyetem, 2019. november 6-án.

 

 

 

 

 

 

  

 

  


Az utolsó kép Czibula Katival a ménesi Fordító-konferencián.

 

 

 


 

 

 

 


Előadás "A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő" című nemzetközi tudományos konferencián a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoport, a Magyar Nyelv és Kultúra Társasága és a Regensburgi Egyetem szervezésében, 2019. szeptember 8-10-én, Ménesen (Arad-Hegyalja). Előadásom címe: Drámafordító színésznők a 18-19. század fordulóján

 

 

 


 

Megjelent a legújabb könyvem a L'Harmattan kiadónál

 

2019. június 16-án könyvheti dedikálás a kiadó 122-es pavilonjában, Budapesten a Duna-korzón, 11 és 12 óra között.

 

 


 
Előadás a X. Egri drámatörténeti konferencián

 

2018. szeptember 7-én előadás az Elmélet és gyakorlat a 17-19. század színpadán című nemzetközi konferencián Les types du drame historique dans la littérature ancienne hongroise címmel

 

 

 


 


 

 

 


 

Díjak, elismerések

 


 

Könyvbemutató a Párizsi Magyar Intézetben

 

2017. szeptember 18-án volt a Balassi Intézet Párizsi Magyar Intézetében Pintér Márta Zsuzsanna Le théatre dans le Royaume de Hongrie aux XVIIe et XVIIIe siècles című francia nyelvű kötetének bemutatója.
A könyvet Jean-Marie Valentin, a téma nemzetközileg elismert szakértője, a Sorbonne IV. professzora, és Kaló Krisztina főiskolai docens, a kötet fordítója mutatta be francia kutatók és érdeklődők előtt.

 

A rendezvény magyar nyelvű meghívója ezen a linken érhető el.

 


 

Reformáció 500 –nagyváradi konferencia-előadás

 

 

 

 

 


 Előadás a kolozsvári Aranka György konferencián 

 

 


 

Tudományos konferencia Eperjesen 2017 március 24. 

Program elérhető itt.

 


 

Előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2017 február 22-én

Program elérhető itt.

 


 

 

Az Irodalomtudományi Tanszék konferenciát szervezett 2016. november 14-én Modern mítoszok címmel.

A rendezvényről készült tudósítás elolvasható az alábbi linken.


 

Tanszékvezetői kinevezésemről hírt adott a Heves Megyei Hírlap.

A teljes cikk elolvasható itt.

 
A XVIII. századi osztály könyvbemutatója

(Eötvös Collegium Klubterme, 2016. június 7.)

 A bemutatott könyvek:

Kollégiumi drámagyűjtemények, szerk. DEMETER Júlia, s. a. r. CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia, PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum Kiadó, 2015 (Régi Magyar Drámai Emlékek: XVIII. század, 7), 1110 l.

MOHAY Tamás,„Istennek kincses tárháza…”. P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról, Csíksomlyó–Bp., Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya megbízásából a Csíksomlyói Ferences Kolostor, 2015, 304 l.

Pálóczi Horváth Ádám Verses kiadványai (1787–1796), kiad. TÓTH Barna, a latin szövegeket ford. LENGYEL Réka, Bp.–Debrecen, Universitas Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015 (Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, 16), 965 l.

A könyveket bemutatták:

DEBRECZENI Attila, MEDGYESY S. Norbert, HERMANN Zoltán

A beszélgetést CSÖRSZ Rumen István vezette

  


 2016.05.19. Pintér Márta 1

  1. március 24.

Előadás A fikció poétikája címmel az  Irodalmon „innen” - irodalmon „túl” című konferencián.

A konferencia szervezői: Fiatal Írók Szövetsége – EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszék. A konferencia programja megtekinthető itt.

2016.03.24


  1. február 5.

Az Eszterházy Károly Főiskola diplomaosztó ünnepélye   Képkivágás5 Kitüntetés új oklevél


 

  1. december  17.

Kitüntetés: Az Eszterházy Károly Főiskoláért-díj ezüst fokozata oklevélérem 2 érem     Előadás 2015. november 14-én

Az egri iskola színjátszás, mint a morális nevelés történeti példája Kárpát-medencei magyar és történelem szakos tanárok konferenciája, Eger, 2015. november  13-15.


  1. szeptember 1.

Megnyílt a gödöllői Művészetek Házában, a Ficak Galériában,  a Kelemen László és az első magyar színtársulat című kiállítás, amely október 5-ig volt látogatható. Kelemen-Laszlo-meghivo


Előadás a”Trauma és válság”konferencián, Eger 2015. október 20-22. Az előadásom címe: A magyar sors allegorikus színpadi megjelenítése Trianon után


A konferencia végleges programja letölthető innen.

A konferencia titkárságának elérhetősége:

tel. (00 36) 36 520 475

E –mail cím: egerkonf@gmail.com

A konferencia helyszíneinek térképe.


könyvbemutató A kötetben megjelent tanulmányom: Ünnep és teatralitás. Esterházy Pál nádorrá választása, 459-476.


Meghívó

2015. május 18-án, hétfőn délután 5 órakor a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében Ratzky Rita: Halhatlan a lélek”, Tanulmányok, cikkek, kritikák a XVIII—XIX. század magyar irodalmáról című könyve kerül bemutatásra. A mű a Napkút Kiadónál jelent meg. Bemutatja Szörényi László irodalomtörténész, egyetemi professzor és Pintér Márta Zsuzsanna irodalomtörténész, habil. egyetemi docens.

A programban megzenésített Petőfi-versek hangzanak el Kobzos Kiss Tamás muzsikustól, zeneszerzőtől, és Petőfi-költeményeket hallhatunk Lőte Attila színművész előadásában. A műsort Havas Judit előadóművész moderálja, aki egy Szendrey Júlia beszédrészletet mond el.

A könyv a program után kedvezményes áron megvásárolható.


[caption id="attachment_664" align="aligncenter" width="300"]Békéscsabai megnyitó Békéscsabai megnyitó[/caption]

2015. május 9-én nyílt meg a Békéscsabai Jókai Színházban a  Kelemen László és az első magyar színtársulat című kiállítás.

A tablók június 11-ig lesznek láthatóak a színház előcsarnokában.


[caption id="attachment_655" align="aligncenter" width="254"] meghívó[/caption]  


[caption id="attachment_616" align="aligncenter" width="300"]Kelemen László és az első magyar színtársulat, tudományos előadás, Baráth Zoltán színművésszel. Kelemen László és az első magyar színtársulat, tudományos előadás, Baráth Zoltán színművésszel.[/caption]


[caption id="attachment_611" align="aligncenter" width="300"]2015.01.22. Kelemen László 2015.01.22. Kelemen László meghívó[/caption]


Az Eszterházy Károly Főiskola aulája után a Gárdonyi Géza Színház első emeletén is látható lesz egy hónapig a Kelemen László kiállítás: [caption id="attachment_604" align="aligncenter" width="225"]plakát plakát[/caption] [caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="282"]meghívó meghívó[/caption]


[caption id="attachment_602" align="aligncenter" width="300"]Theatrum és literatúra borítója Theatrum és literatúra borítója[/caption]


Meghívó könyvbemutatóra /2014. december 09./


Meghívó MÁRTÍRÉRTELMEZÉSEK A KORA ÚJKORBAN előadásra /2014. november 7./


Előadás Jezsuita drámafordítói műhelyek a 18. század közepén

címmel a

Nunquam autores, semper interpretes

A magyarországi fordításirodalom a 18. században

című konferencián

Miskolctapolca, 2014. október 1-3.

ME ME2

A konferencia rendezői: ME Irodalomtudományi Doktori Iskola, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Az előadás rezüméje itt olvasható, felvétele pedig az alábbi linken tekinthető meg.


Kutatók Éjszakája 2014. szeptember 26. péntek 12 óra EKF A ép. I. em. Könyvtár Előadás Iskolai színjátszás Egerben címmel

[caption id="attachment_557" align="aligncenter" width="265"]Eger látképe Eger látképe[/caption]

Tudja mikor nyílt meg az első színház Egerben? 1692-ben, amikor a város jezsuita gimnáziumában megrendezték az első iskolai színházi előadást. És hogy hány bemutatót rendeztek 80 év alatt? Több mint 250-szer tapsolhattak az előadásokon a város polgárai a rend feloszlatásáig. Eger azonban ezután sem maradt színház nélkül: a papnevelde diákjai lettek „Thália papjai”, s a korabeli színházi tudósítások szerint néhányan közülük jobbak voltak, mint a hivatásos színészek, ráadásul a zenés műfajokkal is megbirkóztak. Az előadás egy időutazást ígér a 300 évvel ezelőtti Egerbe, és 100 év színházi eseményeit mutatja be régi színlapok, naplórészletek, színpadképek, gazdasági iratok és újsághírek segítségével, sok-sok képpel.


2014. augusztus 28-án előadás a Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében című konferencián.

[caption id="attachment_535" align="aligncenter" width="192"]A konferencia programfüzete A konferencia programfüzete[/caption]

veszprémi programok

veszprémi programok


2014. július 7-én előadás  Leeds-ben a Nemzetközi Medievisztikai Kongresszuson International Congress on the Study of the European Middle Ages: c. 300-1500.

Az előadás címe:  The Reception of Hroswitha of Gandersheim in Hungary.

Leeds


GIORNATE DELLA CULTURA UNGHERESE

Conferenze e presentazioni di libri

 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

10-11-12 giugno 2014

Palazzo Du Mesnil, Via Chiatamone 61/62

 

2014. június 10-én előadást tartottam a Nápolyi Egyetemen a magyar kulturális napok keretében

Il motivo del fuoco nel dramma storico Niklas Zrínyi di Friedrich Werthes (Buda, 1793) és  Spettacoli in onore della famiglia Rákóczi (secc. XVII-XVIII) címmel.

A rendezvényt  Amedeo di Francesco (docente  di Lingua e letteratura ungherese) szervezte, a teljes program itt olvasható.

[caption id="attachment_517" align="aligncenter" width="152"]Meghívó Meghívó[/caption]


Előadás  a „Jelentem versben mesémet”, Fikció és rejtett értelem a régi magyar irodalomban című tudományos konferencián, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei szerveztek Szekszárdon, 2014. május 21-24 között. Az előadás címe: A pásztorjáték mint allegória, Pásztorjáték-típusok a régi magyar irodalomban.

[caption id="attachment_513" align="aligncenter" width="211"]Fikció és rejtett értelem a régi magyar irodalomban Fikció és rejtett értelem a régi magyar irodalomban[/caption] Az előadás felvétele itt tekinthető meg.


Megjelent az ”Édes érzékenység” Tanulmányok Ányos Pálról című kötet (Gondolat-PE MFTK, Bp.-Veszprém, 2014, pp. 220. ISBN 9789636933869)

 A kötet szerkesztése mellett két tanulmányom szerepel a kötetben: Három dokumentum Ányos Pál iskolaéveihez és Ányos Pál korabeli recenziójához: érzékenyjáték - Ányos Pál egyik versével

Édes érzékenység


2014. május 8-án du fél 5-kor nyílik meg a Főegyházmegyei Könyvtár dísztermében a Színlapok a 17-18. századból című kiállításom. A tárlat a magyar színházi kultúra történetének egy szinte ismeretlen területét, az iskola színjátszás világát idézi fel a látogatóknak. A 16-18. században a színház szinte mindenkinek elérhető, legelterjedtebb formája a középiskolákban folyó színjátszás volt. Az előadásokhoz kéziratos vagy nyomtatott színlapot is készítettek. A színlap funkciója más volt, mint a 20. században, az előadás címén és időpontján kívül közölték a mecénás nevét, a szereposztást, a darab rövid tartalmát és jeleneteit is. Így a 4-16 oldalas kis nyomtatványok meghívóként szolgáltak, segítették a nézőket az előadás megértésében és megörökítették a szereplők névsorát is. Éppen ezért a színlapok nemcsak a dráma és a színháztörténet, hanem az iskolatörténet, sőt (a diáknévsorok miatt) a családtörténet szempontjából is nagyon érdekesek. A majdnem 10 ezer magyarországi iskolai színielőadás sokszínű repertoárját, fejlett színpadtechnikáját elsősorban a jezsuita, a piarista, és a pálos színlapok segítségével mutatja be a kiállítás, de a tárlókban helyet kapott sok egyéb, a Főegyházmegyei Könyvtárban illetve a Főegyházmegyei Levéltárban őrzött dokumentum (iskolai jegyzet, történeti munka, drámakézirat stb.) is.

Mindenkit szeretettel várok a rendezvényre és a kiállításra, ami szeptember végéig lesz látható.

 A kiállítás megnyitóján készített film itt látható.

[caption id="attachment_499" align="aligncenter" width="300"]Színlapok a 17-18. századból Színlapok a 17-18. századból[/caption]


Klasszikusok mai szemmel Zrínyi Miklós


Időpont: 2014. március 12., szerda 17 óra

2014. január 16-17.-én részt vettem a Padovai Egyetem által szervezett Editoria e traduzione: focus sulle lingue di “minore diffusione” című konferencián , ahol“Editio princeps” . L’edizione critica dei drammi manoscritti ungheresi del Settecento címmel tartottam előadást.

[caption id="attachment_479" align="aligncenter" width="225"]Padovai Egyetem Padovai Egyetem[/caption] A konferencia meghívója és programja letölthető itt.


The Utopia of Theatre and the Forms of Stage (Re)Construction

Idylle et utopie: le modèle pastoral címmel előadás Marosvásárhelyen, aThe Utopia of Theatre and the Forms of Stage (Re)Construction/L’Utopie du théâtre et les formes de la (re)construction scénique című nemzetközi konferencián, mely a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen/Universitatea de Arte din Târgu-Mureș került megrendezésre 2013. november 19-22 között. A konferencia programja (link)

Meghívó


Szín-Játék-Költészet, Tanulmányok a 80. éves Kilián István tiszteletére

szinjatek

[caption id="attachment_405" align="aligncenter" width="300"]A kötetet bemutatta : Czibula Katalin, János Szabolcs és Pintér Márta Zsuzsanna A kötetet bemutatta : Czibula Katalin, János Szabolcs és Pintér Márta Zsuzsanna[/caption]


Bölcsész hét az Eszterházy Károly Főiskolán

Moór Marianna [caption id="attachment_399" align="aligncenter" width="300"]magyar szaknap Berán Dániel fotója[/caption]

A Magyar szaknapon,  2013. október 7-én képekkel kísért előadás  a főiskolásoknak  A színész(nő)i szerepek a 18-20. században címmel.


Gárdonyi a színházi diskurzusban címmel plenáris előadás  az Eszterházy Károly Főiskolán megrendezett Gárdonyi-Bródy emlékkonferencián 2013. szeptember 26-án.

[caption id="attachment_392" align="aligncenter" width="300"]Habis László polgármester társaságában a konferencián Habis László polgármester társaságában a konferencián[/caption] [caption id="attachment_393" align="aligncenter" width="300"] Dr. Zimányi Árpád dékánnal és Dr. Pajtókné dr Tari Ilona rektorhelyettessel. Dr. Zimányi Árpád dékánnal és Dr. Pajtókné dr Tari Ilona rektorhelyettessel.[/caption]

Az előadás a Nemzeti Színház dokumentumai , a korabeli színházi sajtó és egy ismeretlen Gárdonyi levél segítségével új megvilágításba helyezi Gárdonyi eddigi megítélését. Ami a drámaíró Gárdonyit illeti, nemcsak A bor című színműve jelentett új műfajt és új színt a magyar színházi repertoárban, hanem a Karácsonyi álom című misztériumjátéka is, s többi darabjánál is az újszerűségre, a műfajok megújítására törekedett.   A dokumentumok azt bizonyítják, hogy Gárdonyi sikeresebb színpadi szerző volt, mint ahogy azt eddig gondoltuk. A Nemzeti Színháznak a minisztériumba küldött 1901-es, 1902-es  és 1906-os  statisztikai beszámolói szerint a bemutatók idején Gárdonyi darabjait játszották a legtöbbször és a legnagyobb bevétellel az évadban, és később is jelentős bevételt hozott a színháznak. A bor című darabjának  színházi sikere közismert, de emellett még három színpadi művét (Annuska, Falusi verebek, Fehér Anna) újították fel illetve mutatták be újra ( többször is) a két világháború között. A most előkerült Gárdonyi levél (amely Somló Sándorhoz, a Nemzeti Színház igazgatójához szól)  pedig azt bizonyítja, hogy Gárdonyi még a bemutatók után is figyelemmel kísérte műveinek a színpadi sorsát, igyekezett rávenni a rendezőket és a színészeket a minél nagyobb hitelességre, s ennek érdekében ő maga is javasolt változtatásokat  a szereposztásban illetve a darab kísérőzenéjében. Az előadás teljes szövege a konferencia tanulmánykötetében hamarosan megjelenik.


Tudományos előadás a Kolozsvári Akadémiai Bizottság és az Erdélyi Múzeum Egyesület szervezésében

SAM_8919

2013. szeptember 6-án: Egy rejtőzködő 18. századi költő: Mártonfi József erdélyi püspök címmel Kolozsvárott.


2013. szeptember 5-én került sor Vulkán Vera Tünde disszertációjának nyilvános vitájára a Babes-Bolyai Egyetem Hungarológiai doktoriskolájában, Kolozsvárott.

SAM_8876

A disszertáció címe: Mártonfi József  főigazgatói és cenzori működése (témavezető: Egyed Emese). Részvétel a bizottságban opponensként.


Ünnep és teatralitás, Esterházy Pál nádorrá választása Kőszeg2

2013. május 25. Ünnep és teatralitás, Esterházy Pál nádorrá választása címmel  előadás a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja által szervezett Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában című tudományos konferencián,  Kőszegen.

Az előadás az 1681-es soproni országgyűlés reprezentációs eseményeit ( bevonulás, fogadás, ünnepi megnyitó, koronázás)  mutatta be a korabeli források alapján, kiegészítve ezeket az elemeket a soproni jezsuita kollégiumnak az országgyűlés időszakában ( 1681 május – 1681. december) tartott három színielőadásának elemzésével. Központjában az Esterházy Pál nádorrá választását köszöntő bemutató állt, amelyhez nyomtatott színlap is készült Bécsben. Az előadás Szent Pancratiusról szólt, de a mártírdrámával párhuzamosan zajló allegorikus színjáték és az előadás keretjátéka is az iskola mecénását, Esterházyt köszöntötte. Az előadásban Esterházy Pál három fia is részt vett, a szcenikai megjelenítésben pedig szintén az Esterházy családhoz köthető szimbólumok (pl. a családi címer griffmadara), illetve a hozzá kötődő,  emblémagyűjteményekben nem szereplő figurák  (pl. a Máriatisztelet) tűntek fel. Az országgyűlés vallásügyi kérdésekkel foglalkozó időszakában ez a téma is hordozott politikai aktualitást, az előadás Esterházyt, mint a katolikus hit védelmezőjét ünnepelte. A jezsuita kollégium másik előadásának is volt hasonló politikai üzenete: a Sopronnak városi polgárjogot adó királynak, IV. Lászlónak a pogány kunokkal való „barátságáról” és bukásáról szóló játék arra figyelmeztetett, hogy a protestánsokkal való alkudozás, a túlzott engedmények a király(ság) bukásához vezethetnek. Az adatok vizsgálata azt mutatja, hogy az országgyűlés idején a teátrális elemek összefüggő rendszert alkottak, s ebbe a rendszerbe fontos elemként épültek be az iskolai előadások is, amelyek konkrét módon reflektáltak a politikai történésekre. Az a szellemiség, amelyet a soproni jezsuita kollégium színházi gyakorlata képviselt, nagyon is megfelelt Esterházy Pál habitusának, azoknak a teátrális gesztusoknak, amelyekkel önmagát meghatározta s amelyekkel – barokk közéleti szereplőként – megjelent a világ színpadán.


Többnyelvűség, nyelvi identitás a 16-18. századi drámairodalomban

Bbánya Kőszeg 015 (2)

2013. május 22. Többnyelvűség, nyelvi identitás a 16-18. századi drámairodalomban címmel előadás az Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben - Metamorfóza identity v literatúre a v jazyku,  című nemzetközi tudományos konferencián. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta Humanitnych Vied, Katedra Hungaristiky - Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem, Humán Tudományok Kara, Hungarisztika tanszék

A magyarországi iskolai színjátszás jelentősége Kelet Európában jóval nagyobb volt, mint azokban az országokban, ahol létezett a hivatásos színjátszás. A  Régi Magyar Drámakutató csoport az elmúlt 30 évben több mint 7000 színjátszási adatot, és 180 magyar nyelvű drámaszöveget publikált. Ebben az adatbázisban különösen érdekesek a színielőadások nyelvére utaló adatok. A latin nyelvű drámaelőadások mellett már a 17. század elején találunk anyanyelvű  előadásokat, s azokon a vidékeken, ahol a közönség összetétele ezt megkívánja,  2-3-4 nyelvű nyomtatott színlap (periocha, argumentum, drámaprogram)  segíti a nézői befogadást,  az előadás megértését. Különösen érdekes pl. Pest, ahol a piarista gimnáziumban magyar, latin, szlovák és német nyelvűek a színlapok az 1710-1730 közötti időszakban. Sok esetben a színlapok mellett maguk a szövegek is  kétnyelvűek, jónéhány magyar-latin, német-latin szöveg maradt ránk. Vannak városok, ahol felváltva tartanak német, magyar és latin nyelvű előadásokat (pl. Sopronban). Emellett megjelenik a többnyelvűség a dramaturgia részeként is  ( pl. egy szegedi 1778-as előadásban),  s gyakori az is, hogy ( pl. a protestáns színjátékokban) a  szereplők jellemzésének legfontosabb eszköze éppen a nyelvi identitásuk, a többi szereplőtől különböző beszédmódjuk lesz. Előadásomban ezeket a jelenségeket mutattam be a színjátszási adatok és a drámaszövegek alapján.


Előadás a Régi magyar drámatörténeti kutatásokról

hir_3817_

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna a Magyar Irodalomtudományi Tanszék egyetemi docense előadást tartott 2013. április 16-án Régi magyar drámatörténeti kutatások címmel a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében. A rendezvény szervezője a Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely volt.

A hírt küldte: Magyar Irodalomtudományi Tanszék


Szín-Játék-Költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére

Kilián80 005

2013. április 12-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor Kilián István köszöntésére, és a tanár úr 80. születésnapjára készült kötet (Szín-Játék-Költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerkesztői: Czibula Katalin, Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna) bemutatására.

Az eseményen beszédet mondott Szörényi László és Kecskeméti Gábor, ( az MTA Irodalomtudományi Intézetének volt és jelenlegi igazgatója) zenélt Csörsz Rumen István, a Musica Historica együttes vezetője, és bemutatásra került egy minorita  iskolai színjáték is, Borka asszony és György deák címmel. Az előadást Medgyesy S. Norbert rendezte, Borka asszonyt  Farkas Mirtill, György deákot Kucséber Ervin személyesítette meg. A kísérő zenét Erdélyi-Molnár Klára és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszékének hallgatói biztosították.


Színházak és színészek a 19. századi Balatonfüreden

Meghívó könyvbemutatóra 1. oldal


A 2005. évi Martinkó András-díj átadása

(Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna)

Bp., MTA ITI, 2006. február 4. [caption id="attachment_488" align="aligncenter" width="300"]Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna[/caption]

A Martinkó-díj átadása, 2005, Demeter Júliával